From June 10, trolleybus routes № 30 and № 27 will resume operation in Lviv.

From June 10, trolleybus routes № 30 and № 27 will resume operation in Lviv.


Trolleybus 27 - "Sknyliv Station - Kropyvnytskyi Square"

Route: Sknyliv Station - st. Aviation - st. Kakhovska - street Alder - street Oatmeal - Motozavod - Bogdanovka - street Narodna - street Kulparkivska - Skrynia Shopping and Entertainment Center - Railway Station Market - Tobilevych - Kropyvnytskyi - Kropyvnytskyi - Railway Station Market - Skrynya - Kulparkivska - Narodna - Bogdanivka - Motozavod - Vivsyana - Vilkhova - Kakhovska - Kurmanska - Sknyliv Station.

Trolleybus 30 - “St. Bandera - Rzeszow »

Route: Banderi - Sq. Lypneva - Smal-Stotskoho - Kopystynskoho - Antonovych - Kulparkiv - Sknylivok - Sknylivok - Pivdennyi - Kulchytska - Lyubinska-Vyhovskoho - Zaliznychna RA - Patona - LORTA - Ryashivska-Ryashivska - LORTA- Patona - Zaliznychna - Pivka Sknylivok - Sknylivok - Kulparkiv - Antonovych - Zalizniak - Bandera

Date added: 2020-06-23 13:49:59
Number of views: 64
Author: Melnyk Olga