Міжнародні проекти

Запрошення на участь в міжнародному тендері щодо постачання 10 нових низькопідлогових трамвайних вагонів для м.Львова

Україна – місто Львів

«Міський громадський транспорт в Україні»

Постачання 10 нових низькопідлогових зчленованих трамвайних вагонів, довжиною 29-33 м, включаючи набір запасних частин та витратних матеріалів, набір обладнання та інструментів для обслуговування, ремонту та супутні послуги

Львівське комунальне підприємство «Львівелектротранс» (надалі – «Покупець»), має намір використати кошти кредиту Європейського інвестиційного банку (надалі – «Банк») для фінансування своїх витрат за проектом «Міський громадський транспорт в Україні» (надалі – «Проект»). ПДВ та, у разі наявності, митні збори на готові товари не підлягають фінансуванню за кошти Банку і будуть сплачені Покупцем. Контракт № 328426/1 : Цим Покупець запрошує правочинних постачальників подати свої пропозиції в запечатаному виді щодо наступного контракту, який фінансуватиметься частиною кредитних коштів. «Постачання 10 нових низькопідлогових зчленованих трамвайних вагонів, довжиною 29-33 м, включаючи набір запасних частин та витратних матеріалів, набір обладнання та інструментів для обслуговування, ремонту та супутні послуги», включно з наступним:

 • Закупівля, доставка та введення в експлуатацію 10 нових низькопідлогових зчленованих трамвайних вагонів та супутні послуги (трамвайні вагони повинні бути розраховані на ширину колії 1,000 мм, 100% низької підлоги, зчленовані, 2.3 метри шириною та 29-33 метри довжиною, 1 місце для розташування інвалідного крісла). Кількість місць для сидіння повинна бути не меншою ніж кількість м² площі салону, що призначена для пасажирів (ДСТУ 4070). Кількість місць для пасажирів, що стоять має бути зазначена для навантаги EL 8 (вісім пасажирів на 1 м² площі, що призначена для пасажирів, які стоять);
 • Закупівля, доставка комплекту обов’язкових запасних частин і витратних матеріалів;
 • Закупівля, доставка набору обладнання та інструментів для технічного обслуговування та ремонту;
 • Закупівля, доставка технічної документації (інструкції з проектування, експлуатації та технічного обслуговування);
 • Надання супутніх послуг (навчання персоналу, введення в експлуатацію та гарантійне обслуговування).
 • Умови доставки Incoterms: EXW для товарів, що поставляються з країни Покупця, CIP (кордон або порт) для товарів, що поставляються з-поза меж країни Покупця. Учасники торгів повинні вказати вартість перевезення та страхування усередині країни з місця призначення EXW або CIP до місця кінцевого призначення: вул. Городоцька 185, м. Львів, Україна.
 • Графік поставки товарів та виконання супутніх послуг: Дата прибуття першої поставки товарів на Проектний об’єкт – не пізніше: 18 тижнів від дати отримання авансового платежу Постачальником. Дата виконання Контракту – не пізніше: 24 тижнів від дати отримання авансового платежу Постачальником.
 • Тендерні заявки приймаються на один лот.
 • Участь у торгах на контракт, фінансування якого здійснюється кредитними коштами Банку, відкрита для компаній з будь-якої країни.
 • Тендерна процедура здійснюється у відповідності до Керівництва ЄІБ із закупівель, ( https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm ).
 • Для тендерної процедури є прийнятним національний механізм правового захисту.
 • Критерії, які використовуються покупцем в оцінці тендерної пропозиції, у порядку зменшення їх важливості:

Контракт має бути присуджено Учаснику торгів, який подав тендерну пропозицію, яка в істотній мірі відповідає вимогам тендерної документації та має найменшу оціночну вартість товарів і послуг, за умови визнання його таким, що володіє необхідною кваліфікацією для задовільного виконання Контракту. Під час оцінювання кожної з тендерних пропозицій, Покупець буде розраховувати їх оціночну вартість, шляхом коригування ціни тендерної пропозиції із застосуванням таких факторів і методики:

 • вартість перевезення всередині країни та страхування до кінцевого пункту призначення;
 • графік поставки товарів, запропонований в тендерній пропозиції;
 • відхилення у формі графіка платежів, який визначено Особливими умовами Контракту (ОУК);
 • вартість спеціальних інструментів для технічного обслуговування, обов’язкових запасних частин та послуг;
 • наявність у країні Покупця запасних частин та післяпродажного обслуговування для обладнання, яке пропонується в тендерній пропозиції;
 • прогнозовані експлуатаційні та технічні витрати;
 • надійність запропонованих трамваїв та пов’язаних товарів;
 • інші специфічні критерії, зазначені у Технічній специфікації.

Для отримання права на присудження контракту учасники торгів повинні задовольняти наступні мінімальні критерії: (a) Учасник торгів відповідає вимогам правочинності, а саме: відсутній конфлікт інтересів, не проголошений неправочинним Банком, не є зареєстрованим в країні або не є представником таких іноземних компаній, на які поширюються фінансові санкції, введені ЄС або самостійно, або відповідно до фінансових санкцій, рішення про які було прийнято Радою Безпеки ООН на підставі статті 41 Статуту ООН; (b) Учасник торгів не допускав системного невиконання договірних зобов’язань протягом останніх 5 (п’яти) років. Всі судові процеси, які тривають, не повинні разом становити понад 10% власного капіталу учасника торгів; (c) Подання перевіреної балансової звітності, або, якщо це не вимагає законодавство країни учасника торгів, офіційних фінансових звітів, прийнятних для Покупця, за останні три (3) роки для підтвердження поточної фінансової стійкості учасника торгів та його майбутньої довгострокової прибутковості; (d) Учасник торгів повинен мати середньорічний обіг у 6 000 000 (шість мільйонів) євро в еквіваленті, розрахований як сума підтверджених платежів, отриманих за контрактами, які виконуються або завершені, протягом останніх 3 (трьох) років; (e) Учасник торгів повинен продемонструвати доступ до, або наявність, фінансових ресурсів, таких як ліквідні активи, невитрачені реальні активи, кредитні лінії та інші фінансові кошти, відмінні від будь-яких інших авансових платежів за контрактами, щоб задовольняти наступній вимозі по руху коштів: (i) 2,000,000 (два мільйони) євро за період 4 місяців та (ii) загальним вимогам по руху коштів за цим Контрактом і його поточними зобов’язаннями; (f) Учасник торгів повинен мати успішний досвід постачання нових пасажирських трамваїв у кількості не менше ніж 10 одиниць за останні 5 (п’ять) років; (g) Учасник торгів спроможний виконати зобов’язання щодо технічного обслуговування, ремонту та постачання запасних частин, які описано в тендерній документації; (h) Якщо учасник торгів, який пропонує поставку товарів за Контрактом, не виробляє їх сам або не виготовляє їх іншим чином, такий учасник торгів повинен бути належним чином уповноважений виробником товарів на поставку товарів у країну Покупця; (j) Виробник трамваїв, запропонований учасником торгів в своїй тендерній пропозиції, повинен мати сертифікат системи управління якістю (ISO 9001 або його еквівалент);

 • Якщо учасником торгів виступає спільне підприємство, консорціум або об’єднання (СПКО), вони повинні задовольняти наступні мінімальні кваліфікаційні критерії:

(a) Щонайменше один партнер СПКО повинен відповідати 60% усіх згаданих вище кваліфікаційних критеріїв щодо середньорічного обороту та фінансових ресурсів. (b) Кожний партнер СПКО повинен задовольняти мінімум 20% всіх вищезазначених кваліфікаційних критеріїв щодо середньорічного обігу та фінансових ресурсів. (c) СПКО повинно задовольняти всі критерії щодо досвіду, а також правочинності та фінансового стану, зазначені вище. Відповідні дані, які визначають загальну спроможність СПКО, повинні зазначатися окремо для кожного партнера. Кожний партнер СПКО повинен відповідати вимогам щодо фінансового стану за попередній період, правочинності та судових проваджень.

 • Повний комплект тендерної документації можна отримати за нижчезазначеною адресою, після сплати внеску, який не підлягає відшкодуванню у розмірі 200 (двісті) євро, включно з ПДВ, або еквівалентної суми в українській гривні за курсом обміну Національного банку України на день переказу коштів.
 • Оплата цього невідшкодовного внеску проводиться банківським переказом:

1) Для учасників тендеру з України після сплати вказаної суми в гривнях за офіційним курсом Національного Банку України на дату здійснення оплати на рахунок: Одержувач платежу: Львівське комунальне підприємство «Львівелектротранс» Код ЄДРПОУ Одержувача: 03328406 Розрахунковий рахунок Одержувача: UA82322313000002600700002857 Банк одержувача: Філія АТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Львові Код банку (МФО): 322313 2) Для іноземних учасників торгів після сплати вказаної суми на рахунок: Одержувач платежу: Львівське комунальне підприємство «Львівелектротранс» Назва рахунку Позичальника: поточний рахунок Номер рахунку Позичальника: UA823223130000026007000028576 Назва Банку Позичальника: Філія АТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Львові SWIFT: EXBSUAUXLVI Адреса Банку Позичальника: пл. А. Міцкевича, 4, м. Львів, 79000, Україна Кореспондентський рахунок: 949876710 Назва Банку-Кореспондента: DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt am Main, Germany SWIFT: DEUTDEFF

 • За запитом, на основі факс-копії підтвердження про переказ коштів, включно з назвою проекту, тендерна документація може бути відправлена кур’єрською службою, якщо транспорт було попередньо замовлено учасником торгів у його країні. Покупець не несе відповідальності за доставку в такому випадку. Журнал реєстрації потенційних учасників торгів, які придбали тендерну документацію, може бути надано для ознайомлення за вказаною нижче адресою.
 • Усі тендерні пропозиції повинні супроводжуватися забезпеченням тендерної пропозиції в сумі 200,000.00 (двісті тисяч) євро або в еквівалентній сумі в українській гривні за курсом обміну Національного банку України на дату видачі забезпечення тендерної пропозиції, та повинні бути подані за адресою, вказаною нижче, не пізніше дати та часу кінцевого терміну подачі тендерних пропозицій.
 • Усі тендерні пропозиції повинні бути доставлені в офіс Покупця в запечатаних конвертах із написом «Постачання 10 нових низькопідлогових зчленованих трамвайних вагонів, довжиною 29-33 м, включаючи набір запасних частин та витратних матеріалів, набір обладнання та інструментів для обслуговування, ремонту та супутні послуги» за вказаною нижче адресою, не пізніше 24 березня 2020 року о 13:00 за місцевим часом . Тендерні пропозиції будуть розкриті в присутності представників учасників тендеру, які побажають бути при цьому присутніми.
 • Потенційні учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію, а також переглянути та придбати тендерну документацію за наступною адресою:

Контактна особа: Ірина Іванишин – керівник групи реалізації проектів МФО Львівського комунального підприємства «Львівелектротранс» 79012, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 2 Тел.: +38 032 238 6851 Факс: +38 032 238 2845 Ел. пошта: ivanyshyn.i@ukr.net з копією на: secretary.let@gmail.com https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63473-2020:TEXT:EN:HTML&src=0 20’02’07_UUPTP_Lviv_Tram_IfT_eng 20’02’07_UUPTP_Lviv_Tram_IfT_ukr

Дата добавлення: 2020-02-10 10:02:19
Кількість переглядів: 684
Автор: Melnyk Olga